• [Talk] Z플립4 커버 디스플레이 움짤 모음2023.08.28 PM 10:31

게시물 주소 FONT글자 작게하기 글자 키우기

tumblr_oz675sElwu1qgojgxo4_540.gifv.gif

 

 

tumblr_oz675sElwu1qgojgxo1_540.gifv.gif

 

 

tumblr_oz675sElwu1qgojgxo2_540.gifv.gif

 

 

cowboybebop.gif

 

 

cowboy-bebop-spike-spiegel.gif

 

 

3253d9ea0df4db0767243fc0ade3c297c0618170.gifv.gif

 

 

trunks-dragon-ball-z.gif

 

 

8Ihf.gif

 

 

d8d0h4e-f9512971-f407-409d-be99-dd56ad4f192a.gif

 

 

207836.gif

 

 

cowboy-bebop-cowboy-bebop-movie.gif

 

 

spike-cowboy.gif

 

 

0964158094c925a86afc799f9c35892c30994f47.gifv.gif

 

 

no-ghibli.gif

 

 

kikis-delivery-service-plants.gif

 

 

porco-rosso-kurenai-no-buta.gif

 

 

studio-ghibli.gif

 

 

totoro-praying.gif

 

 

studio-ghibli-ponyo-on-the-cliff.gif

 

 

chihiro-spirited-away.gif

 

 

totoro-miyazaki.gif

 

 

studio-ghibli (1).gif

 

 

Sonic_dodges_genos.gif

 

 

acd41394d6e4b86e7631c1d7f30d0e84.gif

 

 

역시 움짤은 지브리가 깡패임

 

나중에 모아서 또 올려야징

 

댓글 : 2 개
진짜 므찌네용 아이폰에서는 몰랐던 세계가
플립은 이런 재미가 있지요 :)
친구글 비밀글 댓글 쓰기