Ly랠人폐...
접속 : 2155   Lv. 54

Category

Profile

Counter

  • 오늘 : 149 명
  • 전체 : 1870764 명
  • Mypi Ver. 0.3.1 β
[레이싱 관련 영상 외] 포르자 호라이즌4 페덱스 카 만들어 봄 ㅋㅋㅋ (2) 2019/11/03 PM 02:56

Forza Horizon 4 Screenshot 2019.11.03 - 15.26.21.53.png

 

 

 

 

Forza Horizon 4 Screenshot 2019.11.03 - 14.51.37.87.png

 

 

Forza Horizon 4 Screenshot 2019.11.03 - 14.51.45.88.png

 

 

Forza Horizon 4 Screenshot 2019.11.03 - 14.51.52.45.png

 

 

Forza Horizon 4 Screenshot 2019.11.03 - 14.51.57.40.png

 

 

만드는데 1시간 정도 걸렸네요.

 

단순한거 같은데 시간이 많이 걸림 ㅎㅎㅎ

 

오늘도 열심히 택배를....


 

신고

 

엑박yahoo1102    친구신청

ㅋㅋㅋ

냥마루쿤    친구신청

ㅋㅋㅋㅋ
X